Fastighetsrätt i Västerås

10Fastighetsjuridik och fastighetsrätt anger hur man kan använda vatten och markområden. Det innefattar regler som behandlar fast egendom när det gäller ägande, överlåtelse eller bildade av fastigheter. Fastigheter är ett vatten eller markområde som kan ha tillhörande byggnader.

För att reglera relationer mellan avtalspartner, t ex köpare och säljare använder man sig av den allmänna fastighetsrätten. Den finner man i jordabalken och den reglerar bl a överlåtelse av fastighet och nyttjanderätter. Det finns också något som kallas speciell fastighetsrätt och den reglerar relationer mellan det allmänna och fastighetsägaren. Det allmänna är i detta fall stat och kommun.

Entreprenadsrätt är ett område som gränsar till fastighetsrätten. Där anges hur upphandlingar ska göras och hur man ska hantera avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre, förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge.