Fastighetsrätt i Västerås

10Fastighetsjuridik och fastighetsrätt anger hur man kan använda vatten och markområden. Det innefattar regler som behandlar fast egendom när det gäller ägande, överlåtelse eller bildade av fastigheter. Fastigheter är ett vatten eller markområde som kan ha tillhörande byggnader. För att reglera relationer mellan avtalspartner, t ex köpare och säljare använder man sig av den allmänna… Läs mer Fastighetsrätt i Västerås