Solo Mechanical

Solo Mechanical finns i Eskilstuna och har totalt över 50 års erfarenhet av mekanisk bearbetning vilket har gett dem en ovärderlig kunskapsbank. Solo Mechanicals kunniga medarbetare kombinerat med den senaste tekniken gör att de alltid kan de dig smarta, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar.

De hjälper er med allt från design och konstruktion till produktion. Det ger en kortare ledtid från idé till färdig produkt. Resultatet blir att ni får betydligt bättre totalekonomi. Vid design och konstruktionsarbeten används SolidWorks 3D CAD-program som hanterar de vanligaste 3D filformaten, t.ex. .step, .sat och .iges. Framtagning av komplett ritningsunderlag i 3D och 2D.

Solo Mechanical levererar en helt färdig produkt, vilket innebär att även monteringen sker hos dem. Det de inte tillverkar själva införskaffar de hos utvalda och ledande företag.

Som bra systemleverantör är det helt enkelt deras uppgift att se till att du får en bättre totalekonomi och mindre bekymmer. Eskilstuna är  centrum av Mellansveriges högkompetenta och expansiva industriregion och därmed ett utmärkt ställe för företaget att finnas på.