Saferoad

Saferoad är en marknadsledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter. Deras produktområden är vägmärken, skyltar, uppsättningsmaterial, montage , betong, avstängning och wire-balkräcken.

Koncernen består av nio olika bolag och har försäljningskontor och depåer på elva orter i Sverige. Tillsammans erbjuder de ett stort sortiment av produkter och tjänster för trafik och offentlig miljö.

Exempel på produkter är:

  • Vägskyltar
  •  Vägmarkering
  •  Väg- och broräcken
  •  Vägtrummor
  • Belysningsstolpar