MARK

MARK bolagen arbetar med ett flertal tjänster som hör till en fastighet.

MARK arbetar huvudsakligen med markarbeten, t ex armering, betong, snickeri och projektering. Även fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel ingår i deras verksamhet. Honnörsord är kvalitet och kunskap, endast skickliga hantverkare som är specialister inom sina områden arbetar hos MARK.

MARK har lång erfarenhet av branschen, de kan sitt jobb och vet hur de bäst kan hjälpa kunden.