LT-Konsult

LT-konsult arbetar främst med nyckelordet hållbarhet. Detta gäller oavsett om det handlar om miljö, din fastighet, vår personal eller vår leverans.

LT-konsult guidar er till bättre ekonomi och mindre påverkan på miljön. Faktorer som påverkar ses över som t ex värme, vatten och energi.
Vänd dig till LT-konsult för att få hjälp med val av leverantörer, projektledning och t ex renoveringar. LT-Konsult kan sin verksamhet och förstår att varje fastighet är unik och måste skötas enligt detta.