HJT Service

HJT Service bildades 2011 och är i dag drygt 30 medarbetare som tillsammans har mycket lång erfarenhet av all slags fastighetsskötsel. Kunderna varierar från privatpersoner med mindre villor, familjefastigheter, enstaka hyresfastigheter till riktigt stora fastighetsägare med hela industriområden. HJT Service har en stor och komplett maskinpark för alla årstider och insatser.

Exempel på tjänster

  • Anläggningsarbeten
  • Fastighetsunderhåll
  • Klottersanering
  • Lövupptagning
  • Nyckelansvar
  • Sandupptagning
  • Snöröjning & sandning
  • Trädgårdsarbeten
  • Trädskötsel och fällning