Elis hjälper dig installera laddbox

Elis i Västerås är specialister på boxar för laddning av elbil. Att ladda en elbil är en process där du ansluter fordonet till en laddningspunkt för att fylla på dess batteri med elektricitet.

De hjälper dig med allt från råd och tips till installation och support. För att ladda din elbil behöver du en laddbox.

En laddbox är en stationär enhet som installerats i hemmet eller på andra platser för att möjliggöra snabb och säker laddning av en elbil. Laddboxar finns i olika modeller och med olika laddningskapaciteter. De kan vara anpassade för olika typer av laddningskontakter och laddningstekniker, såsom AC-laddning eller snabbladdning med likström.

Elis kan hjälpa dig med att välja vilken typ av laddbox du behöver samt göra en utvärdering angående modifikationer som kan behöva göras på ditt elnät. Det kan vara nödvändigt att säkra upp så elen så att det inte uppstår någon risksituation när du laddar din elbil.